Για την εγγραφή ποδοσφαιριστή στην ακαδημία μας απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα

1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Ηλεκτρονικά)

 2. ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (download)

 3.  ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ) (download)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στοχεία ποδοσφαιριστή

    Στοιχεία Ποδοσφαιριστή    Στοιχεία Πατρός
    Στοιχεία Μητρός
    Ενδυμασία Ποδοσφαιριστή    elGreek